Fiskeriforeningen Gudenaa

Fiskeriforeningen Gudenaas både

Brug af bådene sker på eget ansvar. Der gøres opmærksom på at der ifølge loven skal være redningsvest til alle ombordværende. Vestene medbringes af dem, der benytter bådene.

Foreningen har 3 både til rådighed for medlemmer, som er tilmeldt bådordningen.

For at få adgang til bådene kræves en nøgle, som koster 200 kr. dette er et engangsbeløb, for at blive bådmedlem.
Derefter betales blot 175 kr. om året for ubegrænset brug af alle 3 både. 
Nøglen fås ved personlig henvendelse til kassereren, da der skal underskrives på en nøglekvittering.

Bådenes Beliggenhed.

2 Både i Knudsø

Båd 1 i Knudsø
Beliggende ved Jesper Thøgersen, Silkeborgvej 34. Ry.
Kør ned imellem stuehus og lade, hvor der er parkering til venstre for broen.

Båd 2 i Knudsø
Beliggende på Randersvej, ved Pontonen nærmest Knudå. P-plads ved Randersvej 

Båden i Ravnsø
Beliggende ca. 100meter til højre for indløbet til Knudå ved den grønne postkasse.
Fiskeriet i Ravnsø er begrænset, til bestemte områder, ved tilmelding til bådordningen vil du få udleveret et kort der beskriver hvor du må fiske, dette SKAL overholdes.

Bådene i Knudsø og i Ry Marina må påsættes en motor på max. 6 HK. 
Bådene kan benyttes af medlemmer, som nøje overholder følgende reglement:  

Reglement for båd nøgle

 1. Medlemmet køber årskort til bådordningen, og får dermed en nøgle til bådene. Der betales forud for et år ad gangen.
  Sidste frist for betaling er 1. februar, og vil blive opkrævet sammen med normalt års kontingent.
  Et medlem, der ønsker at udtræde af bådordningen , afleverer nøglen senest den 1. december.
  Er nøglen bortkommet, skal der betales 200,- kr. for en ny nøgle. 
  Et medlem, der overtræder betalingsfristen, slettes af bådordningen og skal aflevere nøglen hurtigst muligt.

 2. Nøglen er personlig, og må IKKE UDLÅNES ELLER KOPIERES.

 3. Husk redningsveste til alle ombord, brug af bådene sker på eget ansvar.

 4.  Booking.
  Se linket bådbooking og tryk på den grønne knap, der leder dig til booking kalenderen... Bliver du forhindret i at benytte din bestilte tid, skal du huske at annullere tiden igen.
  Bådene kan MAX bookes for 24 timer ad gangen, hvorefter de skal være tilbage på plads. Først derefter kan bådene bookes igen af den samme bruger, såfremt de ikke er booket af et andet medlem. 

 5. Efter brug af båden, skal denne rengøres og låses forsvarligt. Skade på båd eller årer skal omgående meldes til formanden eller kassereren. Selvforskyldte skader betales af brugeren.

 6. Tvister om brug af bådene bringes til foreningens formand, hvis afgørelse er gældende, og ikke kan ankes.

 7. Overtrædelse af ovenstående kan medføre INDDRAGELSE AF NØGLEN.

 

- - - - - - - - - - -