Fiskeriforeningen Gudenaa

 

Fiskearter og fredningstider  

Fredningstider:

Mindstemål:
Sandart: 1. maj til 31. maj 500 mm
Ørred: 1. november til 28/29. februar 400 mm
Gedde: 1. april til 30. april 600 mm
Aborre: Ingen 200 mm
Ål: Ingen 450 mm

 
Bemærk.

For lystfiskere der har dagskort, ugekort, eller årskort købt igennem Silkeborg fiskeriforening,
gælder de fredningstider, samt mindstemål, der til enhver tid fremgår af deres regler.

Følgende fiskearter findes beviseligt i området:
Gedde*, Sandart*, Søørred*, Aborre*, Brasen*, Skalle*, Strømskalle*, Rudskalle*,
Hork, Knude (ferskvandskvabbe)*, Trepigget hundestejle, Suder, Smelt, Flire*, Karusse, Ål,* og Malle.
* = Godt fiskeri

Derudover kan man gisne om der findes andre arter og i hvilken størrelse.

Billedet er ikke fra vores søer men...der er netop fanget en mindre (stor) malle i søerne p?17Kg,
den kan ses i Aqua i Silkeborg