Referat af ordinær Generalforsamling 2021 - for året 2020
Tirsdag d. 25 maj. kl 19.00
på Hotel Ry

Dagsorden er ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
 3. Kassererens beretning, fremlægning og oplysning om foreningens status.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Forelæggelse af eksklusion eller nægtelse af optagelse i foreningen.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg til bestyrelsen, revisorer og suppleanter.
 8. Eventuelt.

 

1. Bestyrelsen foreslår Per Gullach som dirigent.
    Han vælges og giver ordet til formanden.

2. Bestyrelsens Beretning.

Vi holdt konstituerende bestyrelses møde efter sidste generalforsamling.

Formand og sekretær blev: Henrik Kjær
Næstformand blev: Anders Næslev
Kasserer blev: Poul Erik Grønborg
Bestyrelsesmedlem: Peter Helt Hansen
Bestyrelses medlem: Lars Radant

Der er ikke så forfærdeligt meget at berette, da det meste har været lukket pga Corona.
DVS. vi har ikke afholdt konkurrencer som vi plejer.
Meddelelser og forskelligt har været på mail korrespondance, imellem bestyrelsens medlemmer.

Vores salg af bådpladsen i Marinaen, har givet os en udfordring med kort til slæbestedet.
Der er kommet ny bestyrelse i bådlauget, og de vil nu have at vi melder os ind i marinaen, og køber et bom kort.
Dette bliver mindst lige så dyrt som at have bådplads og havde vi vidst det havde vi nok ikke solgt pladsen.
Jeg forsøger lige nu, at få et bomkort vristet fra dem, da vi skal bruge det til både kontroller, udsætninger, og arbejdet med pontoner osv.
lykkedes det ikke, kan vi blive nødt til at købe det.
Jeg undrer mig personligt over at man som forening ikke kan hjælpe hinanden, og vores arbejde kommer jo i høj grad marinaens medlemmer til gode…

Bådene
Har været godt brugt i år, og det er jo glædeligt.
Knudsø bådene har været ude 48 gange 29 ved Thøgersen og 19 ved Randersvej pontonen.
Ravnsø båden tager rekorden med 81 gange.
Thøgersen har solgt sin grund på Silkeborgvej, så fra næste år, skal vi have fundet en ny plads til den alubåd, der ligger der.

Udsætninger

Så har vi haft udsætninger.
i 2020 blev der i maj udsat 3500 ørreder fordelt på Knudsø og Ravnsø.
Mht. Ål, så gik der kage i kommunikationen iml. Mig, og Aqua.
Jeg misforstod deres mail, og fangede ikke at jeg skulle ansøge om ål, så der blev vi snydt.
I år får vi ål, igen, selvom deres mail var præcis ligeså misledende som sidst.

Konkurrencer
i år. Afholder vi både Sandart premiere, og Børnekonkurrence

Kommende opgaver.
I år skal vi forhandle med både kommunen, og silkeborg om Fiskevand, og salg af kort
Heldigvis har vi lavet en lang aftale på 7 år med lodsejerne, og 5 år med skov og naturstyrelsen.

Vi håber og vil argumentere for at tingene kører godt, og vi har nogen gode aftaler som skal og bør forlænges. Gerne 5-7 år.

Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen for godt samarbejde, og give ordet videre til Peter og anders som vil fortælle om aktiviteter og vedligehold.

Hvorefter Lars vil fortælle lidt om kontroller.

2020/2019

Foreningen skulle genforhandle aftalen om salg af fiskekort med Silkeborg Fiskeriforening.
samt genforhandle lodsejer kontrakter.

Poul Erik og jeg var til møde i Silkeborg med deres formand og kasserer.
og efter nogen tovtrækkeri og forhandling frem og tilbage er vi blevet enige om en ny aftale, hvor vi får 7.500,- pr. år for retten til salget. Det er det halve af den gamle aftale, men Silkeborg mener ikke de kan give mere end det, grundet et faldende salg af dag og uge kort.
den nye aftale gælder i 2 år, og kører således sideløbende med den aftale vi har med kommunen om det kommunale fiskevand. Dvs. vi skal forhandle begge aftaler igen om 2 år.

Lodsejerne støtter heldigvis op om foreningen, og vi har forlænget vores aftaler med dem i 7 år, Skov og naturstyrelsens vand dog kun 5 år.

El fiskeri i vores vandløb efter ørred yngel.
28 og 29 august var vi 3 fra bestyrelsen med Andreas Svarer fra DTU Aqua ude i flere af vores små bække og vandløb og el fiske efter ørred yngel. Det var en sjov og lærerig oplevelse.
flere vandløb viste en pæn tilstedeværelse af små yngel, men der var også andre steder hvor det stod skidt til, på grund af nedfaldne træer og grene i bækkene. Ørrederne var i størrelse fra 4-5 cm til ca. 35cm. Andreas fra DTU, lægger resultatet af undersøgelsen på Aquas hjemmeside, og sender den til os, når den er klar.
ud over ørreder fangede vi også lampretter, ål.

Bådene.
Bestyrelsen har tidligere talt om at vores båd i Ry Marina ikke bliver brugt nok, den har kun været i brug 2 gange i 2019, og der er udgifter forbundet med at have en bådplads dernede. Vi har derfor valgt at sælge bådpladsen, som indbragte lidt over 18.000,- kr.
Det betyder så at vi i første omgang har lagt båden om i Knudsø, ved den ponton som ligger tættest på Knudå.
hjemmesiden og booking systemet er opdateret, så den nu kan bookes der.
Båden som allerede ligger i Knudsø har været ude 23 gange
og båden i Ravnsø har været ude 51 gange.
Der er en vis usikkerhed i tallene, da booking systemet har slettet bookinger frem til April, men der er dog en klar tendens til at Ravnsø båden er mest søgt.

Sandart premieren

21 håbefulde lystfiskere tilmeldte sig årets Sandart konkurrence.
Desværre lykkedes det ikke at få kontakt til nogen Sandarter.
Istedet var der til indvejning taget nogle flotte gedder, som alle blev genudsat.
Vi havde en hyggelig aften, hvor vi som sædvanligt, havde tændt op i grillen, og fortalte lystfiskerhistorier.

Til konkurrencen 2020, har vi talt om at indføre et mindre deltagegebyr, i str. Orden 100,- for seniorer, og 50,- kr for de unge under 18 år.
Dette for at blive ved med at have nogen flotte præmier.

Til sidst vil jeg sige tak til mine bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde i løbet af året, og lade Peter fortælle lidt om vores børne konkurrence, og arbejdet med broer og pontoner, og derefter Lars som vil fortælle lidt om kontroller.

Peter fortæller at børne konkurrencen som blev afholdt midt i maj, i forbindelse med lystfiskeriets dag, er et stort tilløbs stykke.
I 2019 var der ca. 40 børn med forældre. Vejret var flot, og børnene fiskede på livet løs. Vi havde forruden fiskeri, en insekt udstilling, ligesom der blev grillet pølser, og bagt pandekager mm. Der blev helt sikkert født en ny lystfisker eller to, og foreningen fik da også nye medlemmer på dagen.

 Lars fortæller at vi har kontrolleret end del gange i 2019.
2 gange, har der ikke været orden i de lokale fiskekort, og i begge tilfælde fik de kontrollerede en advarsel, og besked om at stande fiskeriet omgående, og en opfordring til at melde sig ind i foreningen.

Beretningen bliver herefter godkendt.

 

 

 


 

Generalforsamling afholdt d. 3. marts 2020

Ordinær Generalforsamling for Fiskeriforeningen Gudenaa 2019.

D. 3-3-2020. kl. 19.00

Sted Hotel Ry

Velkommen til den ordinære generalforsamling for Fiskeriforeningen Gudenaa.

Tilstede er bestyrelsen, ex. Kasserer Poul Erik Grønborg, stedfortræder er revisor Sven Ravnborg. Herudover er 6 medlemmer er tilstede.

Dagsorden er ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
 3. Kassererens beretning, fremlægning og oplysning om foreningens status.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Forelæggelse af eksklusion eller nægtelse af optagelse i foreningen.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg til bestyrelsen, revisorer og suppleanter.
 8. Eventuelt.

 

1. Bestyrelsen foreslår Per Gullach som dirigent.
    Han vælges og giver ordet til formanden.

2. Bestyrelsens Beretning.

Vi holdt konstituerende bestyrelses møde efter sidste generalforsamling.

Formand og sekretær blev: Henrik Kjær
Næstformand blev: Lars Radant
Kasserer blev: Poul Erik Grønborg
Bestyrelsesmedlem: Peter Helt Hansen
Bestyrelses medlem: Anders Næslev

Foreningen skulle genforhandle aftalen om salg af fiskekort med Silkeborg Fiskeriforening.
samt genforhandle lodsejer kontrakter.

Poul Erik og jeg var til møde i Silkeborg med deres formand og kasserer.
og efter nogen tovtrækkeri og forhandling frem og tilbage er vi blevet enige om en ny aftale, hvor vi får 7.500,- pr. år for retten til salget. Det er det halve af den gamle aftale, men Silkeborg mener ikke de kan give mere end det, grundet et faldende salg af dag og uge kort.
den nye aftale gælder i 2 år, og kører således sideløbende med den aftale vi har med kommunen om det kommunale fiskevand. Dvs. vi skal forhandle begge aftaler igen om 2 år.

Lodsejerne støtter heldigvis op om foreningen, og vi har forlænget vores aftaler med dem i 7 år, Skov og naturstyrelsens vand dog kun 5 år.

Så har vi haft udsætninger som sædvanligt.
i 2019 blev der i maj udsat 3500 ørreder fordelt på Knudsø og Ravnsø.
og i Juli blev der sat 30.000 ål ud også fordelt på Knudsø og Ravnsø.

El fiskeri i vores vandløb efter ørred yngel.
28 og 29 august var vi 3 fra bestyrelsen med Andreas Svarer fra DTU Aqua ude i flere af vores små bække og vandløb og el fiske efter ørred yngel. Det var en sjov og lærerig oplevelse.
flere vandløb viste en pæn tilstedeværelse af små yngel, men der var også andre steder hvor det stod skidt til, på grund af nedfaldne træer og grene i bækkene. Ørrederne var i størrelse fra 4-5 cm til ca. 35cm. Andreas fra DTU, lægger resultatet af undersøgelsen på Aquas hjemmeside, og sender den til os, når den er klar.
ud over ørreder fangede vi også lampretter, ål.

Bådene.
Bestyrelsen har tidligere talt om at vores båd i Ry Marina ikke bliver brugt nok, den har kun været i brug 2 gange i 2019, og der er udgifter forbundet med at have en bådplads dernede. Vi har derfor valgt at sælge bådpladsen, som indbragte lidt over 18.000,- kr.
Det betyder så at vi i første omgang har lagt båden om i Knudsø, ved den ponton som ligger tættest på Knudå.
hjemmesiden og booking systemet er opdateret, så den nu kan bookes der.
Båden som allerede ligger i Knudsø har været ude 23 gange
og båden i Ravnsø har været ude 51 gange.
Der er en vis usikkerhed i tallene, da booking systemet har slettet bookinger frem til April, men der er dog en klar tendens til at Ravnsø båden er mest søgt.

Sandart premieren

21 håbefulde lystfiskere tilmeldte sig årets Sandart konkurrence.
Desværre lykkedes det ikke at få kontakt til nogen Sandarter.
Istedet var der til indvejning taget nogle flotte gedder, som alle blev genudsat.
Vi havde en hyggelig aften, hvor vi som sædvanligt, havde tændt op i grillen, og fortalte lystfiskerhistorier.

Til konkurrencen 2020, har vi talt om at indføre et mindre deltagegebyr, i str. Orden 100,- for seniorer, og 50,- kr for de unge under 18 år.
Dette for at blive ved med at have nogen flotte præmier.

Til sidst vil jeg sige tak til mine bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde i løbet af året, og lade Peter fortælle lidt om vores børne konkurrence, og arbejdet med broer og pontoner, og derefter Lars som vil fortælle lidt om kontroller.

Peter fortæller at børne konkurrencen som blev afholdt midt i maj, i forbindelse med lystfiskeriets dag, er et stort tilløbs stykke.
I 2019 var der ca. 40 børn med forældre. Vejret var flot, og børnene fiskede på livet løs. Vi havde forruden fiskeri, en insekt udstilling, ligesom der blev grillet pølser, og bagt pandekager mm. Der blev helt sikkert født en ny lystfisker eller to, og foreningen fik da også nye medlemmer på dagen.

 Lars fortæller at vi har kontrolleret end del gange i 2019.
2 gange, har der ikke været orden i de lokale fiskekort, og i begge tilfælde fik de kontrollerede en advarsel, og besked om at stande fiskeriet omgående, og en opfordring til at melde sig ind i foreningen.

Beretningen bliver herefter godkendt.

3. Kassererens beretning, fremlægning og oplysning om foreningens status.

Sven Ravnborg gennemgår regnskabet, og dette godkendes.

4. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen har stillet forslag om at Prisen på kontingent samt fiskekort forhøjes med 25,- kr. på hver. Dette godkendes ved håndsoprækning.
Gamle/eksisterende medlemmer betaler den nuværende/gamle pris for 2020.
Nye medlemmer betaler den nye pris med det samme.

5. Forelæggelse af eksklusion eller nægtelse af optagelse i foreningen.

Intet på punktet.

6. Indkomne forslag.

Bestyrelsen har stillet forslag om at Prisen på kontingent samt fiskekort forhøjes med 25,- kr. på hver. Dette godkendes ved håndsoprækning.
Gamle/eksisterende medlemmer betaler den nuværende/gamle pris for 2020.
Nye medlemmer betaler den nye pris med det samme.

Ikke andre forslag.

7. Valg til bestyrelsen, revisorer og suppleanter.

På valg til bestyrelsen. Henrik Kjær, Poul Erik Grønborg, samt Lars Radant.
alle modtager genvalg, og vælges af forsamlingen.

På valg som revisorer. Sven Ravnborg, som modtager genvalg, og vælges af forsamlingen.
Finn Isø, udtræder som revisor suppleant, Der skal vælges en for en 1 årig periode, da denne er på valg på ulige år, for en 2 årig periode.
Martin Guld melder sig frivilligt, og vælges af forsamlingen.

8. Eventuelt.

Intet på punktet.

Dirigenten, takker for go ro og orden. Og erklærer generalforsamling for afsluttet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Herefter fortæller Anders fra bestyrelsen om vores el fisketur med Andreas Svarer, fra DTU Aqua. Løst hyggesnak med de tilstedeværende medlemmer.

 

 

 

 

 


2019

Fiskeriforeningen Gudenås ordinære generalforsamling d.26 februar 2019 på Hotel Ry.

 

Tilstede er hele bestyrelsen, samt 8 medlemmer.

 

Dagsorden.

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen beretning om foreningens virke det i det forløbne år

3. Kasserens beretning, fremlægning og oplysning om foreningens status

4. Fastsættelse af kontingent

5. Forelæggelse af ekslusion eller nægtelse af optagelse i foreningen

6. Valg til bestyrelsen, revisorer, og suppleanter

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

  

 1. Valg af dirigent.
  Formanden byder velkommen til generalforsamlingen, og foreslår Per Gullach som dirigent, han vælges, erklærer generalforsamlingen for lovlig i forhold til varsel, og giver ordet til bestyrelsens/formandens beretning.

 

 1. Bestyrelsens Beretning for 2018.

 

Konstituering:             Formand Niels Jørgen Dideriksen

                                                    Næstformand Lars Radant

                                                    Kasserer Poul Erik Grønborg

                                                    Sekretær Henrik Kjær

                                                    Medlem Peter Helt Hansen

 

Udsætninger: Vi har i 2018 haft de sædvanlige udsætninger af ørred og ål i Ravns?og Knuds? Ca 3500 stk ørred og ca 24000 ål.

Medlemmernes brug af Bådordningen: Knuds?20 (11), Ravns?36 (61), Ry Marina 6 (26). Tallene i parentes er fra 2017.

Vi har været inde i en forholdsvis stille periode, uden de store beslutninger. Aftalen med kommunen løber endnu nogle år mens aftalen med Silkeborg Fiskeriforening skal genforhandles lige efter sommerferien. Det er bestyrelsens holdning at aftalen fungerer godt og at samarbejdet med Silkeborg virker godt og hensigtsmæssigt. Det giver god mening med et samlet fiskevand for turisterne, de kender jo ikke til kommunegrænser. S? vi håber p?at samarbejdet vil fortsætte og at der kan findes en fortsat fornuftig aftale for begge foreninger.

Antallet af kortsalgs steder er blevet mindre her fra 2019, da man i Silkeborg satser mere p?online salg og har sat et minimums salg for kortsalg p?4000 kr. pr salgssted. Desuden er prisen for dag og ugekort steget med salgs provisionen, dette gælder dog ikke online salgspriser, der er uforandret.

Samarbejdet med de øvrige fiskeriforeninger langs Gudenåen fungerer stadigt, men der har været en del udskiftninger p?formandsposten i en del foreninger, s?der skal lige samles lidt op. Men alle er endnu enige om værdien af samarbejdet og at det bør fortsætte.

Vi har lidt senere i dagsordenen et par forslag til vedtægts ændringer. Der er ikke væsentlige ændringer, mere af praktisk karakter.

Aktivitetsudvalget vil nu give en orientering p?årets aktiviteter og Lars vil orientere om fiskerikontrol.
Her til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år.

 

Aktiviteter 2019
Peter Helt fra aktivitets udvalget fortæller om de 2 faste aktiviteter som foreningen afholder.

 1. Børnekonkurrencen p?lystfiskeriets dag, i 2019 afholdes konkurrencen søndag  d. 19 maj. Kl. 10.00-14.00.
 2. Sandart konkurrencen afholdes fredag d. 31 maj kl. 24.00 til lørdag d. 1 Juni kl. 10.00

Mere info om begge konkurrencer følger p?hjemmesiden, samt p?facebook.

Fiskerikontrol

Derefter fortæller Lars lidt om årets fiskeri kontroller.

Der er kontrolleret en del gange, både fra land og båd. Alle kontroller har været i orden, og alle antrufne har haft orden i fisketegn, der er gået rygter om ulovligt brik/flåd fiskeri, men intet er fundet.

Dirigenten spørger om beretningen giver anledning til spørgsmål.

Et medlem spørger om der er chance for mere fiskevand i Ravns?o:p>

Bestyrelsen svarer at det ikke er tilfældet lige pt. Bestyrelsen prøver med mellemrum at kontakte de forskellige lodsejere, men der er ikke villighed lige for nuværende.

 Herefter godkendes  beretningen af generalforsamlingen.

 

 1. Kasserens beretning og fremlæggelse af regnskab.

Kasseren fremlægger regnskabet med budget for 2019

Det giver ikke anledning til spørgsmål og godkendes af generalforsamlingen.

 

 1. Fastsættelse af kontingent.

Der er ingen ændringer i kontingentet

 

 1.  Forelæggelse af eksklusion eller nægtelse af optagelse i foreningen

Intet p?punktet.

 

 1. Valg til bestyrelsen, revisorer, og suppleanter

P?valg fra bestyrelsen er formanden Niels Jørgen Dideriksen, som udtræder af bestyrelsen, samt Peter Helt Hansen der modtager genvalg, ligeledes er revisor Bent Koed Doktor, samt revisor suppleant, samt Suppleant for bestyrelsen Kaj Jacobsen p?valg, alle modtager genvalg.

Henrik Kjær foreslår Anders Næslev som nyt bestyrelses medlem, Anders indvilger i at indtræde i bestyrelsen, og vælges af forsamlingen.

Tak til den afgående formand.

Kasseren takker p?bestyrelsen vegne den afgående Formand Niels Jørgen Dideriksen for 14 år i bestyrelsen og det gode arbejde som han har udført for foreningen igennem årene.

 

 1. Indkomne forslag.

Der foreslås følgende vedtægts ændringer. Med rødt markeret ændringer.

Dirigenten gør opmærksom p?at der ikke er mødt 50% af medlemmerne op og at bestyrelsen derfor p?forhånd har indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling ang. dette punkt, og denne afholdes i umiddelbar forlængelse af den ordinære general forsamling. Dirigenten spørger generalforsamlingen om der er indvendinger imod denne fremgangsmåde.

 Det bemærkes at der er 100% tilslutning til at gennemføre den ekstra ordinære general forsamling.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Forslag til vedtægtsændring:

 

Nuværende ordlyd ?7:

 

Generalforsamling:

 

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt senest 1. maj. Indvarslingen sker ved bekendtgørelse i et lokalt dagblad eller eget foreningsblad med mindst 8 dages varsel. Generalforsamlingen skal indeholde følgende dagsorden:

 

      1    Valg af dirigent.

 1. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
 2. Kassererens beretning, fremlægning og oplysning om foreningens status.
 3. Fastsættelse af kontingent.
 4. Forelæggelse af eksklusion eller nægtelse af optagelse i foreningen.
 5. Valg til bestyrelsen, revisor og suppleanter.
 6. Indkomne forslag.
 7. Eventuelt. 

 

Ekstra ordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller hvis 10% af medlemmerne med begrundet dagsorden anmoder herom. En sådan generalforsamling afvikles senest 14 dage efter anmodningen efter samme procedure som almindelig generalforsamling.

 

Ændring af ?7:

Generalforsamling:

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt senest 1. maj. Indkaldelse sker ved bekendtgørelse p?foreningens hjemmeside eller andet relevant medie med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen skal indeholde følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
 3. Kassererens beretning, fremlægning og oplysning om foreningens status.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Forelæggelse af eksklusion eller nægtelse af optagelse i foreningen.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg til bestyrelsen, revisorer og suppleanter.
 8. Eventuelt.

 Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller hvis 10% af medlemmerne med begrundet dagsorden anmoder herom. En sådan ekstraordinær generalforsamling afvikles senest 21 dage efter anmodningen og indkaldelse skal ske efter samme procedure som ordinær generalforsamling og med angivelse af dagsorden.

 Forslag til vedtægtsændring.

 Nuværende ?8 afstemningsprocedurer.

 I almindelighed afgøres alle spørgsmål ved simpel majoritet, dog med undtagelse af vedtægtsændringer, til hvis vedtagelse der fordres 2/3 af de tilstedeværende stemmer. Forandringer i vedtægterne kan kun finde sted p? en generalforsamling og kun når det ved indkaldelse tydeligt fremgår som et selvstændigt punkt p?dagsordenen. Ingen generalforsamling kan tage gyldig beslutning om vedtægtsændring, uden at mindst 50% af medlemmerne er til stede. Samme  regel gælder for en opløsning af foreningen. Når generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, vil der være at indkalde til en ny generalforsamling ca. 14 dage efter med mindst 8 dages varsel, som ved ordinær generalforsamling. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal.

 Ny ?8: Afstemningsprocedure.

 I almindelighed afgøres alle spørgsmål ved simpel majoritet, dog med undtagelse af vedtægtsændringer, til hvis vedtagelse der fordres 2/3 af de tilstedeværende stemmer. Forandringer  i vedtægterne kan kun finde sted p?en generalforsamling og kun når det ved indkaldelsen tydeligt fremgår som et selvstændigt punkt p? dagsordenen. Såfremt at der er et flertal, men ikke 2/3 flertal, kan en ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvor vedtægts ændringen kan vedtages med simpel majoritet. For en opløsning af foreningen, gælder samme regler som ved vedtægts ændringer.

------------------------------------------------------------------------

Dirigenten tilspørger om der indvendinger imod de foreslåede vedtægts ændringer, hvilket der ikke er.

Alle ændringsforslag vedtages ved håndsoprækning og alle tilstedeværende stemmer for en gennemførsel af forslagene.

 1.  Eventuelt

Intet p?punktet.

 Herefter erklærer Dirigenten generalforsamlingen og den ekstra ordinære generalforsamling for afsluttet, og takker for god ro og orden.

 Ref. Henrik Kjær.

 _______________________________________________________ 

2018.

Fiskeriforeningen Gudenå´s ordinære generalforsamling

d.27. februar 2018 p?Hotel Ry.

 

Dagsorden.

   1. Valg af dirigent
   2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
   3. Kassererens beretning, fremlægning og oplysning om foreningens status
   4. Fastsættelse af kontingent
   5. Forelæggelse af eksklusion eller nægtelse af optagelse i foreningen
   6. Valg til bestyrelsen, revisorer, og suppleanter
   7. Indkomne forslag
   8. Eventuelt

 1. Valg af dirigent.
  Formanden byder velkommen til generalforsamlingen, og foreslår Per Gullach som dirigent, han vælges, erklærer generalforsamlingen for lovlig i forhold til varsel, og giver ordet til bestyrelsens/formandens beretning.

 

 1. Bestyrelsens/Formandens Beretning for 2017:

 

Konstituering:             Formand Niels Jørgen Dideriksen

                                                    Næstformand Lars Radant

                                                    Kasserer Poul Erik Grønborg

                                                    Sekretær Henrik Kjær

                                                    Medlem Peter Helt Hansen

 

Udsætninger.

Vi har i 2017 udsat de sædvanlige mængder ørreder og ål i Ravns?og Knuds? Ca 3500 ørred og 24000 ål.

 

Bådordningen 2017.
Knuds?11 (12 ), Ravns?61 (125 ), Ry Marina 26 (15 ).

Tallene i parentes er fra 2016..

 

Vi har besluttet at droppe vores fiskekort i Ikast, de blev simpelthen brugt for lidt i forhold til udgiften.

 

Sidste år var der en længere redegørelse vedrørende overgang til samarbejdet med Silkeborg Fiskeriforening. Dette samarbejde medfører at vi udlejer vores fiskevand til Silkeborg, således at turisterne for dag og ugekort, kun skal købe et fiskekort til hele området.

Årskort dækker ikke for Knuds? Der er ingen ændringer for medlemmer af begge fiskeriforeninger. Hermed kan Silkeborg ogs?kontrollere fiskekort i vort område.

Denne aftale blev lavet for en 2 årig periode og den skal genforhandles efter sommerferien i år.

S?m?vi se om vi fortsat er enige om aftalens indhold eller der skal foretages enkelte justeringer.

Samarbejdet med de øvrige fiskeriforeninger langs Gudenåen kører stadig med formandsmøder med jævne mellemrum eller efter behov. Her hjælper vi og støtter hinanden med de forskellige problemer. For vort vedkommende blev der sendt et brev til ministeren omkring garnfiskeriet, hvor vi redegjorde for de forskellige problematikker herom. Der er kommet et svar tilbage, men det er jo som sådanne svar altid er.

”Tak for henvendelsen, glæder sig over initiativet, mange goder ideer og forslag, har noteret sig vore synspunkter og anerkender det store frivillige arbejde til gavn for lystfiskere og turismen?

Men alt i alt har vi taget emnet op og kimen er forhåbentlig lagt til at komme videre. Vi følger op p?tingene og giver ikke op. Men det er ikke noget der lige ordnes hen over en eftermiddag.

Vi kan kun p?det kraftigste opfordre kommunen til ogs?at agere, for at hjælpe med til at til at løse problemerne. Det er helt sikkert, at der er mange flere penge i det rekreative fiskeri, til gavn for alle lokale erhvervsdrivende, butikker osv.

 Sidst men ikke mindst, tak til bestyrelsen for at godt samarbejde. Vi har hver især vore spids kompetencer, som gør at vi sammen udgør en god og harmonisk bestyrelse.

 Dirigenten Spørger om forsamlingen har spørgsmål til beretningen.

 Spørgsmål.

 1. Hvad er problematikken omkring garnfiskeri? - Svar. Problemet er at lodsejerne har ret til at leje deres fiskeret ud til 3 mand, dette giver mulighed for uhæmmet/ukontrolleret garnfiskeri, hvilket er set p?blandt andet Juls?
 2. Hvem kan bruge foreningens både? - Svar. Det kan de medlemmer som har tegnet medlemskab og som er med i båd ordningen.
 3. Hvem står for økonomien bag udsætningerne? ?Svar. Det gør fisketegns midlerne, og DTU Aqua sørger for kvoterne.

 Aktivitetsudvalget v/ Peter og Henrik giver en orientering om årets aktiviteter.

 Børnekonkurrencen blev afholdt d. 21 maj. i forbindelse med lystfiskeriets dag.

Der var ca. 30 fremmødte børn, det var dejligt at s?mange havde valgt at komme og prøve kræfter med lystfiskeriet, der var ogs?en del gengangere fra sidste år.

Sandart konkurrencen 2017. 

Sandart konkurrencen blev Fredag d. 2. juni afholdt fra Sdr. Ege i flot vejr.

Der var 24 tilmeldte håbefulde lystfiskere, heraf 7 børn under 15år. det store deltagerantal kan tilskrives det gode vejr, omtalen i forbindelse med Ry Outdoor festival og ikke mindst aktivitet udvalgets arbejde med at informere presse og foreningens medlemmer.
Der var flotte fisk til indvejning, dog ingen Sandarter, der som bekendt er en drilsk fætter, der ikke lige lader sig overliste.
Kl. 24.00 Skød HC. Andersens fyrværkerifabrik årets sandartfiskeri i gang, med et flot fyrværkeri.

Aktiviteter 2018.

Børne fiskekonkurrence

Foreningen afholder Børnekonkurrence p?Skimminghøj Søndag d. 20 maj, igen i forbindelse med lystfiskeriets dag.

Sandart premiere.

Foreningen afholder Sandart premiere Fredag d. 1-6 Fra Sdr. Ege.

 Opfordring

Vi opfordrer til at følge med p?hjemmesiden, samt Facebook gruppen. Samtidig opfordrer vi medlemmer til at annoncere deres egne planlagte ture p?Facebook, s?man kan samles om kørsel, hygge osv.

Lars fortæller om årets opsyn og fiskerikontrol.

Lars har været ude og kontrollere en del gange i 2018, men har ikke truffet lystfiskere der ikke havde orden i fisketegn.

Dirigenten spørger om der er spørgsmål til aktiviteter, hvilket ikke er tilfældet og bestyrelsens beretning godkendes.

 1. Regnskab.
  Dirigenten giver ordet til kasseren, Poul Erik Grønborg, som gennemgår regnskabet med forsamlingen. Regnskabet giver ikke anledning til spørgsmål, og godkendes af forsamlingen.
 2. Fastsættelse af Kontingent
  Foreslås uændret, og vedtages uændret.
 3. Forelæggelse af eksklusion, eller nægtelse af optagelse i foreningen
  Ingen/intet p?dette punkt.
 4. Valg til Bestyrelsen, revisorer,suppleanter.
  p? valg til bestyrelsen er.
  Lars Radant
  Poul Erik Grønborg
  Henrik Kjær
  Alle modtager genvalg, og vælges.

  P?valg til suppleant er Kaj Jacobsen, som modtager genvalg, og vælges.
  P?valg til revisor er Svend Ravnborg, som modtager genvalg, og vælges.
  P? valg som revisor suppleant er Finn Is? som modtager genvalg og vælges.
 5. Indkomne forslag
  Intet p?punktet.
 6. Evt.
  Der snakkes om løst og fast. Et medlem spørger om foreningen har til hensigt at bruge af foreningens midler, og evt. hvad pengene skal bruges til, bestyrelsen svarer at der jævnligt er ret store udgifter, til foreningens materiel, herunder pontoner, bådene osv. som skal vedligeholdes, og at det derfor er rart at have penge til rådighed, samtidig har foreningen brugt af formuen de senere år, bl.a. til indkøb af nævnte materiel. Der snakkes om biodiversitet, vandremuslinger, fiskeret i knud? Ravns?fiskebestand, og andet lystfiskerelateret, i en hyggelig stemning.

Dirigenten runder af og takker for god ro og orden, og erklærer generalforsamlingen for afsluttet.

Herefter er foreningen vært ved et mindre traktement, og Peter Friis, holder et godt og spændende foredrag om Stør fiskeri i Canada.

 


 

2017

Fiskeriforeningen Guden?Ordinær generalforsamling 21. februar 2017 p? Hotel Ry. 

Dagsorden. 

   1. Valg af dirigent
   2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
   3. Kassererens beretning, fremlægning og oplysning om foreningens status
   4. Fastsættelse af kontingent
   5. Forelæggelse af eksklusion eller nægtelse af optagelse i foreningen
   6. Valg til bestyrelsen, revisorer, og suppleanter
   7. Indkomne forslag
   8. Eventuelt

 

 1. Valg af dirigent.

Formanden byder velkommen og foreslår Finn Is?som dirigent.

Finn vælges og giver ordet til formanden, for bestyrelsens beretning

 

 1. bestyrelsens beretning

Bestyrelsens Beretning for 2016, fremlagt af formanden.

 

Bestyrelsens Konstituering:                     Formand Niels Jørgen Dideriksen

                                                                 Næstformand Lars Radant

                                                                 Kasserer Poul Erik Grønborg

                                                                 Sekretær Henrik Kjær

                                                                 Medlem Peter Helt Hansen

 

Udsætninger: Vi har i årets løb udsat næsten de sædvanlige mængder ørred og ål i Ravns?og Knuds? 3.500 ørred og 24.000 ål. 

Aktivitetsudvalget, Peter Helt/Henrik Kjær, vil redegøre for diverse aktiviteter, og Lars Radant vil orientere om fiskerikontrollen. 

Vi har i år måttet sige farvel til et medlem som ikke helt kunne finde ud af pli og alm. sund fornuft. Mere herom senere, under punkt 5 p?dagsordenen. 

Båd ordningen

Foreningens 3 både har i 2016 været ude følgende antal gange.

Knuds?12

Ravns?125

Ry marina 15. 

Fælles Fiskekort til turister

Vi har i 2016 brugt rigtig rigtig megen tid for at kunne tilfredsstille kommunens

ønske om et fælles fiskekort til vandene omkring Ry og Skanderborg. Vi har holdt en del møder med Silkeborg og har internt holdt utallige af slagsen. 

Det l?dog hurtigt klart, at Skanderborg S?ligger for langt fra Ry til at der kunne etableres noget fælles kort her.

Hvilket både kommunen samt fiskeriforeningen i Skanderborg var helt enige i, s?der var kun en samarbejdspartner, der skulle forhandles med, nemlig Silkeborg fiskeriforening.

Det viste sig tidligt i forløbet at et fælles fiskekort, foruden de eksisterende, ikke ville være en farbar løsning. Det ville være alt for kompliceret at finde en afregnings model, desuden skulle vi jo hele tiden have for øje, at fiskeriforeningen Guden?jo stadig skulle eksistere og ikke udvandes.

S? efter mange møder fandt vi i samarbejde med Silkeborg frem til en rigtig god løsning og vi synes at Silkeborg har været yderst imødekommende, langt ud over hvad man kunne forlange, ingen kunne jo tvinge dem til noget, hverken os, eller for den sags skyld Skanderborg kommune.

Aftalen går ud p? at Silkeborg betaler os for at deres uge og dagkort ogs?gælder p?vore vande, dog ikke Ravns? og at vi derfor heller ikke sælger disse kort længere. Desuden vil Silkeborgs årskort give adgang til fiskeri ved Skimminghøj, men ikke i Knuds?

Medlemmer af begge fiskeriforeninger berøres ikke af aftalen.
Det bliver således turisterne, som ogs?kommunen ønskede det, der får glæde af ET fælles fiskekort til området.

Vi afleverede en kopi af aftalen med Silkeborg til kommunen, som s?herefter ville behandle vores indbyrdes aftale.

Det foregik i plan- og miljøudvalget i juni og i august, og blev endelig vedtaget i byrådet i september.

Dejligt med hurtig sagsbehandling, og vi troede at s?var den sag p? plads, efter lang tids arbejde.

Men, Kommunen havde overset at aftalen med Silkeborg indebar, at aldersgrænsen for at unge kunne fiske uden fiskekort er 15 år, hvor vi altid har haft en grænse p?18 år. Ups?Et eller andet var svipset i behandlingen af sagen og byrådet havde nu vedtaget at det stadig skulle være 18 år.

Dette var ikke foreneligt med den netop indgåede aftale med Silkeborg.

Silkeborg ville ikke give sig p?dette punkt, da det ville indebære, at de i s?fald skulle ændre deres vedtægter, og det ville de ikke, som de sagde, Skanderborg kommune kendte jo til deres aldersgrænse inden de behandlede sagen.

Efter lang tids tovtrækkeri lykkedes det at overtale plan- og miljøudvalget til at genoptage sagen, da det ellers ville betyde at 2 års arbejde ville være spildt og at det samtidig ville være dødsstødet til det nye fælles fiskekort.

Byrådet behandlede sagen i januar måned og aldersgrænsen blev fjernet.

Snip snap snude, s?var den historie endelig ude og puha hvor har vi svedt. 

Vi er meget glade for de nye aftaler med Silkeborg ( 2 år ) og med kommunen ( 5 år ) og ser frem til en roligere hverdag.

Sidste år startede der et samarbejde mellem fiskeriforeningerne langs Gudenåen, hvor vi kunne drøfte forskellige tiltag og hjælpe hinanden.

Det der har været mest oppe er Tanges?problematikken og garnfiskeriet.

Det har nu bevirket, at vi i fællesskab næsten er færdige med en skrivelse til myndighederne om ulemperne ved garnfiskeriet.

Det ser vi frem til at følge op p? og håber at der i sidste ende vil komme nogle reguleringer p?området til glæde for lystfiskeriet.

Skrivelsen afventer det rette øjeblik til at sende den. 

Jeg kan i denne forbindelse fortælle at Silkeborg kommune i deres kommuneplan har indskrevet, at de vil indsamle viden om garnfiskeriets konsekvenser i søerne, og om det betyder en forringelse for det rekreative fiskeri. Det ville være at ønske, at Skanderborg kommune ville følge dette eksempel. 

Vi har ogs? som vi plejer, haft vores lille komsammen med lodsejerne. Det gik ogs?denne gang fint med god udveksling af meninger og informationer.

Vi fortalte endnu en gang lodsejerne om vore drøftelser med kommunen og Silkeborg fiskeriforening, og det er vores klare opfattelse, at lodsejerne bakker op om det nye tiltag med det fælles fiskekort.  

Til slut vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen og udvalg for et godt og konstruktivt samarbejde.

Det er stadigt frivilligt arbejde, men der har især i 2016 været mange møder og mange mails frem og tilbage, s?vi har alle måttet gøre en ekstra indsats.

 Aktiviteter

Peter Helt og Henrik Kjær fortæller at der har været afholdt børnekonkurrence

d. 15maj i forbindelse med lystfi