Fiskeriforeningen Gudenaa

 


Medlemsinfo

Denne orientering har, udover at byde dig velkommen som medlem, også til formål at forklare lidt om, hvem vi er, og ikke mindst hvad dit medlemskab giver dig ret til.

Alt fiskeri er kun tilladt med korrekt udfyldt landsfisketegn, med navn og udstedelsesdato. 
Husk endvidere at medbringe kvittering for betalt kontingent, samt husstands fiskekort.

Det er kun tilladt at anvende redskaber beregnet til sportsfiskeri, dvs. stænger forsynet med kunstagn, flue eller agn. 

Brug af redskaber i form af ruser, garn og liner er ikke tilladt.
Brug af sådanne redskaber vil medføre konfiskation, inddragelse af fisketegn samt politianmeldelse.
Det er ikke tilladt at forlade stænger med agn i vandet.
Private områder langs søer og skal respekteres,
ligesom det ikke er tilladt, at fortøje til eller gå i land på private områder.

Det er ikke tilladt at tage ophold/opankre ol. i båd nærmere end 50meter fra privat søbred.
Det er vigtigt du overholder dette, da vi er interesseret i at opretholde et godt forhold til vores lodsejere.
Hold god afstand til andre lystfiskere og deres kasteradius, anvend ikke flere stænger end du kan styre på en gang,
herunder giv plads til andre lystfiskere, f.eks. på pontonerne.
Bliver du prajet af fiskerikontrollen, bedes du tage stængerne indenbords.
Du har pligt til på forlangende - af kontrollen - at fremvise fangst og redskaber.

Forfodring ved medefiskeri:
Da Skanderborg Kommune har indført forbud mod forfodring ved medefiskeri,
skal vi fra foreningens side opfordre vore medlemmer til at overholde dette.
I modsat fald kan der foretages anmeldelse for overtrædelse af forbuddet.
Konkurrencefiskeri er ikke tilladt, hvis der forfodres.

Man vil dog fra Skanderborg Kommune acceptere, at den enkelte medefisker bruger mindre end 0,5kg foder pr. døgn.

Fiskeriforeningens både.

Fiskeriforeningen råder over 3 både. 

Kun bådene i Knudsø må påsættes en motor på max. 6 HK. se mere under linket "både"

Fiskeriet i Ravnsø er begrænset til et bestemt område, og kun for medlemmer tilknyttet bådordningen.
ved tilmelding til bådordningen udleveres kort over fiskeområde, få nærmere instruktioner ved kassereren.
Fiskeri i Ravnsø er kun tilladt fra foreningens båd, gældende udleveret skitse over fiskeområde SKAL overholdes.

God tur på foreningens vande - Husk at overholde mindstemålene
KNÆK &
BRÆK.